DIGITAL INREDNINgskonsultation

hur fungerar det?

Maawinge design arbetar aktivt för att placera sig i framkant vad beträffar digitaliseringen samt för att kunna tillgodose samtliga kunder ur samtliga segment.

Genom att exempelvis upprätta en digital inköpslista baserat på det specifika konceptet vi skapat, utifrån dina behov,  kapar vi dessutom  många led i processen. Vilket gör att det inte behöver bli särksilt kostsamt att anlita en inredare som gör jobbet åt dig.

EFTERFORSKNING & EVALUERING


Initalt hålls ett möte över telefon eller internet, där vi pratar om uppdragets omfattning, förväntningar, önskemål såväl som behovsanalys.


-Vilka är ni som bor där? Vad används rummet till?
Vilken känsla önskar ni förmedla när man kliver in i just Ert hem?

 

  • Förväntan
  • Omgivning
  • Ekonomiska förutsättningar


VISION & KONCEPT

Med utgångspunkt från slutsatserna vi gjort från den inledande evalueringen startar arbetet med att hitta ett specialanpassat inredningskoncept.

Detta presenteras i form av skisser och referensbilder som tydliggör möjlig prägel och känslan för uppdragsgivarens målbild.

 

  • Idégenerering av ett eller flera alternativa koncept. 
  • Slutsatser, beslut om vilken väg vi skall ta framåt.

 


FÖRÄDLING AV KONCEPT

 

Utvärdering av alternativ från tidigare fas.

 

  • Sammanställning av designkoncept
  • Konkretiserade Material-, färg- och produktförslag. 
  • Digital inköpslista/budget


 IMPLEMENTATION

 

  • Färdigställande 
  • Utvärdering/genomgång/avslut

Som inredningskonsulter arbetar vi för att identifiera samt kreativt komma tillrätta med sådant som kan uppfattas som störande moment i hemmet eller arbetsplatsen och som därmed påverkar hur vi trivs i vår vistelsemiljö.


Inredningen ska kunna upplevas med samtliga sinnen, där färgvalen ska harmonisera och kännas väl genomtänkta tillsammans med den övriga inredningen.


Vår filosofi bygger på att skapa miljöer där såväl hem som verksamheters specifika behov tillgodoses genom grundlig kartläggning av behoven, stora som små.

 

Med utgångspunkt i det minimalistiska och monokroma, ges utrymme för blandade texturer, strukturer och djärva former vilket är typiskt för Johanna Måwe.

 

Oavsett om Ni önskar hjälp med ett enstaka rum, komplettering

av nya textilier, eller fullständiga inredningskoncept så finns vi där, redo att hjälpa till.

 

 

Homestyling på ett nytt sätt?

Vi på Maawinge Design sysslar i nuläget inte med traditionell Homestyling inför försäljning. 

-Det betyder inte, att vi inte har möjlighet att hjälpa dig inför din bostadsflytt.

Vad avses då med traditionell homestyling?

Jo, ett klassigt upplägg där du som kund betalar en summa för att hyra möbler av konsulten.

 

Vi tänker lite annorlunda, vi tänker att vi istället gör en analys av era preferenser i kombination med en analys av er kommande bostad och vad ni önskar uppnå där.  Därefter sätter vi  ihop ett individuellt baserat koncept/digital inköpslista som lyfter er nuvarande bostad med hjälp av vår expertis enligt samma principer som vilken annan vanlig stylistfirma som helst.


-Istället för att hyra möbler investerar ni per omgående i er nya bostad. 

 

Välinvesterade pengar från start.