"Vår filosofi bygger på att skapa miljöer där såväl hem, som verksamheters specifika behov tillgodoses genom grundlig kartläggning av behoven, storA, som små"